Anlita oss, så får du tillgång till mer än 25 års erfarenhet.

Vi utför:

Rivning

Vi tar på oss dom flesta rivningsjobben. Från mindre inomhusrivning till total husrivning, samt skrotning av byggnader i metallkonstruktion.

Detta görs med miljön i fokus och rivningsmassorna sorteras efter gällande miljölagstiftning.

Håltagning

Håltagning är ett brett begrepp som innefattar en  rad olika arbetsmoment i olika material såsom betong tegel och granit.

Allt från hål till mindre rör- och elinstallationer till större hål till ventilation, fönster och dörröppningar.

Betongslipning

Efter riving av ytskikt på golv och väggar kan vi slipa bort rester av färg, epoxy, lim, fix och fog.

Efter slipning erhålls en ren betongyta för bättre vidhäftning av nytt ytskikt.

Sanering

Asbest och  PCB kan förekomma  i äldre byggnadsmaterial. Detta har visat sig vara en fara för hälsa och miljö.

Vi kan vara behjälpliga med provtagning av misstänkt material och efter påträffande utföra sanering efter arbetsmiljöverkets ställda krav.


RIVNINGSROBOT

Vid större och tyngre rivningar använder vi oss av rivningsrobot från Brokk 110. Med ett antal olika tillbehör klarar denna fantastiska maskin det mesta. Ett exempel på tillbehör är dess sax, som klipper upp till 340mm tjock betong. Då denna maskin drivs med el och går igenom ett vanligt dörrhål kan den även i de flesta fallen användas inomhus.

 

© Copyright Hole In One Riv & Håltagning AB